Top
jajo w proszku blog

Jaką wartość odżywczą ma jajko w proszku?

Jajko w proszku znajduje zastosowanie w przemyśle piekarskim, cukierniczym, makaroniarskim, garmażeryjnym, mięsnym oraz farmaceutycznym. Ma wysoką wartość odżywczą dzięki zawartości witamin, minerałów, protein, lipidów, aminokwasów. Jest pozyskiwany wyłącznie ze świeżych jaj. To produkt bezglutenowy, niskobiałkowy i dietetyczny, który jest przydatny do spożycia przez około 2 lata.

Proces technologiczny wytwarzania jajka w proszku:

Zaletą jajka w proszku jest możliwość łączenia go z dowolnymi półproduktami cukierniczo-piekarniczymi. Doskonale zachowuje właściwości jaj kurzych.