Top

Salmonella na jajach kurzych – jak się jej pozbyć?

Salmonella to bakterie pałeczek gram-ujemnych, które odpowiedzialne są za wywoływanie określonych chorób przewodu pokarmowego u ludzi. Bakterie Salmonella bytują zarówno w organizmach ludzi, jak i zwierząt. Do zakażenia dochodzi na drodze spożycia pokarmu lub wody skażonych tymi drobnoustrojami – najczęściej są to jajka oraz pokarmy zawierające je.

Najczęściej zakażenia przybierają postać ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, choć zdarza się, że dochodzi do rozwoju innych postaci zakażenia, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Dodatkowo Salmonella może wywoływać zakażenia innych narządów i układów, poza układem pokarmowym, jak np. układu moczowego, gardła, płuc, trzustki, zapalenie opon mózgowych.

Podstawowym sposobem zapobiegania szerzenia się zakażeń wywoływanych przez bakterie salmonella jest przestrzeganie higieny i przepisów sanitarnych przez producentów żywności oraz szeroko pojęty sektor gastronomiczny. Najskuteczniejsze działanie bakterio – oraz zarodnikobójcze wykazuje promieniowanie typu UVC. Ten typ promieniowania zmienia strukturę / budowę białek cytoplazmatycznych oraz kwasów nukleinowych, co w konsekwencji prowadzi do zmiany w budowie DNA w drobnoustroju. Specjalistyczne maszyny do dezynfekcji potrafią w ciągu godziny zdezynfekować do 19 200 jaj. Jednak by proces był w pełni skuteczny, należy wcześniej oczyścić skorupy jaj. Służą do tego myjki do jaj, będące częścią kompleksowej linii produkcyjnej.