Top

Światowa produkcja jaj

Światową produkcję jaj w 2023 roku oszacowano na 1,6 biliona jaj, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największym producentem jaj były Chiny z 37% światowym udziałem, a za nimi plasowały się Stany Zjednoczone i Indie. Filipiny również odnotowały roczny wzrost produkcji jaj kurzych o 2,8% w pierwszym kwartale 2023 r.
Przewiduje się, że w 2024 r. produkcja jaj wyniesie 1,6 biliona jaj, co odpowiada szacunkowej wartości na rok 2023. Oczekuje się, że Chiny, Stany Zjednoczone i Indie pozostaną trzema największymi producentami jaj na świecie. Średni dochód na mieszkańca na rynku jaj w 2024 r. wyniesie 16,87 USD, a średni wolumen na osobę na rynku jaj w 2024 r. wyniesie 6,2 kg. Oczekuje się, że cena wyniesie 2,72 USD za kg w 2024 r.