Top

Zgodność z Unijnymi standardami

Zgodnie z normami Unii Europejskiej każde jajko musi być oznakowane kodem, żeby kupujący wiedzieli skąd ono pochodzi.

1(A) PL(B) 18(C) 32(D) 12(E) 98(F)

Co oznacza taki kod?
A – sposób hodowli
B – kraj pochodzenia
C – województwo
D – powiat
E – rodzaj działalności
F – numer producenta

Pierwszy symbol kodu A jest najważniejszy. Jaja pochodzące z chowu klatkowego oznakowane są 3. Nioski spędzają całe życie zamknięte w klatkach bez możliwości obrócenia się, dziobią się i chorują, zwierzęta karmi się sztucznie z dodatkiem hormonów wzrostu i antybiotyków. Jaja oznaczone 2 z chowu ściółkowego pochodzą od kur trzymanych wprawdzie w zamknięciu, ale na ściółce na której mają znaczną swobodę ruchów. Najlepiej wybierać jajka oznaczone numerem 1 od kur żyjących na wybiegu i 0 z hodowli ekologicznych, od kur karmionych jedynie naturalnymi produktami.