Top

Ochrona znaku towarowego OVO-TECH

OVO-TECH posiada ochronę znaku towarowego stanowiącą własność intelektualną przyznaną przez EUIPO (Urząd Własności Intelektualnej odpowiedzialny za zarządzanie znakiem towarowym i zarejestrowanym wzorem, z siedzibą w Alicante, Hiszpania). Numer certyfikatu to 018917594. Znaki towarowe chronią logo, dźwięki, słowa, kolory lub symbole używane przez firmę w celu wyróżnienia jej usług lub produktów. Patenty chronią jeden produkt, znaki towarowe mogą obejmować całą grupę produktów.