Top

Regulamin płatności online w serwisie egg-breakers.com

I. Płatność online i procedura zakupu

1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „https://egg-breakers.com” zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz OVO-TECH Piotr Drapejkowski z siedzibą w ul. Boczna 43, 27-200 Starachowice, Polska, w celu dokonania zapłaty za zakupione towary. W celu kupienia maszyny, należy wysłać zapytanie ofertowe korzystając z jednego z formularzy kontaktowych znajdujących się w Serwisie w zakładce Kontakt bądź wysłać zamówienie na adres e-mail [email protected]. Po złożeniu zamówienia, Kupujący dostanie od Sprzedającego linka do wykonania płatności online.
2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie bądź linka udostępnionego przez Dział Sprzedaży OVO-TECH w celu dokonania konkretnej płatności.
3. W ramach płatności online można dokonać płatności wg metod wymienionych na stornie: https://www.dotpay.pl/metody-platnosci/
4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

II. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest OVO-TECH Piotr Drapejkowski z siedzibą pod adresem ul. Boczna 43, 27-200 Starachowice, Polska, nr. tel. +48 739 057 616, adres e-mail: [email protected].
2. Celami zbierania danych są obsługa zapytań ofertowych oraz złożonych zamówień.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.
4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez OVO-TECH Piotr Drapejkowski danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
5. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. Reklamacje i zwroty

1. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres [email protected]. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

2. Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od daty zakupu.