Top

Regulamin płatności online w serwisie egg-breakers.com

I. Płatność online i procedura zakupu

1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „https://egg-breakers.com” zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz OVO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Boczna 43, 27-200 Starachowice, Polska, w celu dokonania zapłaty za zakupione towary. W celu kupienia maszyny, należy wysłać zapytanie ofertowe korzystając z jednego z formularzy kontaktowych znajdujących się w Serwisie w zakładce Kontakt bądź wysłać zamówienie na adres e-mail [email protected]. Po złożeniu zamówienia, Kupujący dostanie od Sprzedającego linka do wykonania płatności online.
2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie bądź linka udostępnionego przez Dział Sprzedaży OVO-TECH Sp. z o.o. w celu dokonania konkretnej płatności.
3. W ramach płatności online można dokonać płatności wg metod wymienionych na stornie: https://www.dotpay.pl/metody-platnosci/
4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

II. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest OVO-TECH Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem ul. Boczna 43, 27-200 Starachowice, Polska, nr. tel. +48 739 057 616, adres e-mail: [email protected].
2. Celami zbierania danych są obsługa zapytań ofertowych oraz złożonych zamówień.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.
4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez OVO-TECH Sp. z o.o. danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
5. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. Reklamacje i zwroty

1. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres [email protected]. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

2. Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od daty zakupu.

Kupujący dostanie od Sprzedającego platnosci linka do wykonania płatności online.

Przekierowanie do platnosci następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka.

Kupujący dostanie od Sprzedającego platnosci linka do wykonania because i.e. płatności online. Przekierowanie do because i.e. platnosci następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny because i.e. pod adresem. W ramach płatności online można dokonać płatności wg metod because i.e. wymienionych na stornie. Kupujący dostanie od Sprzedającego platnosci linka do wykonania because i.e. płatności online. Przekierowanie do because i.e. platnosci następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny because i.e. pod adresem. W ramach płatności online można dokonać płatności wg metod because i.e. wymienionych na stornie. Kupujący dostanie od Sprzedającego platnosci linka do wykonania because i.e. płatności online. Przekierowanie do because i.e. platnosci następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny because i.e. pod adresem. W ramach płatności online można dokonać płatności wg metod because i.e. wymienionych na stornie.