Top

PASTERYZATORY / M-350

M-350 pasteryzator masy jajecznej

 

Pasteryzuje masę jajeczną, wydajność 350 litrów/cykl (5 godz.)

M-350 pasteryzator masy jajecznej

 

Pasteryzuje masę jajeczną, wydajność 350 litrów/cykl (5 godz.)
Odwiedź naszą galerię wideo
m-350
Pobierz PDF
PRZEZNACZENIE: Wybijarnie jaj, piekarnie, cukiernie, wytwórnie makaronów.
WYDAJNOŚĆ: 350 litrów/cykl (5 godz.), min. 175 litrów/cykl (6 godz.)
ZASTĘPUJE:  n/d
KOMPATYBILNOŚĆ: PS-1PM BOXFS, FM
ZASILANIE: 33 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz, 33 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz
SPRĘŻONE POWIETRZE: n/d
WODA: z instalacji klienta
WYMIARY ZBIORNIK-AGREGAT:  960x960x2000 mm, 1200x1200x1200 mm
MIN. PRZESTRZEŃ ROBOCZA: 1800×1800 mm, 2200×2000 mm
WAGA ZBIORNIK-AGREGAT: 180-150 kg
OBSŁUGA: 1 osoba
INFORMACJE DODATKOWE
Pasteryzator przeznaczony jest do pasteryzacji jaj kurzych, w tym również jaj kategorii B (o niestandardowych wymiarach i popękanych). Wymaga przyłącza wodnego z instalacji klienta. Maszyna działa w cyklach pięciogodzinnych. M350 jest kompatybilna z innymi maszynami OVO–TECH: Zestawem pompowym PS , Nalewaczką FM. Jest urządzeniem półautomatycznym – wymaga ono obserwacji i reagowania przez personel obsługowy.Wszystkie elementy maszyny mające kontakt z jajkiem są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Pozostałe części są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
POBIERZ
  KARTA PRODUKTU

OPIS

Zestaw pasteryzatorowy składa się z dwu urządzeń: pasteryzatora M-350 oraz napełniacza worków BagInBox. Proces pasteryzacji składa się z czterech etapów:

  1. Pasteryzator zostaje napełniony masą jajeczną która jest następnie automatycznie podgrzewana do temperatury 66-69°C,
  2. Masa jajeczna podgrzana do temperatury pasteryzacji jest przetrzymywana w zbiorniku pasteryzatora, gdzie następuje proces pasteryzacji, którego czas może być regulowany za pomocą panelu sterowania w przedziale 15-20 minut,
  3. Spasteryzowana masa jajeczna jest gwałtownie schładzana wodą lodową do temperatury 2-6°C,
  4. Schłodzona masa jajeczna jest pompowana do napełniacza worków, gdzie jest odmierzana i przepompowywana do worków BagInBox.

Podczas pasteryzacji, masa jajeczna jest cały czas mieszana, a cały proces jest kontrolowany przez sterownik i zapisywany w rejestratorze przebiegu. Maszyna posiada półautomatyczny system myjący CIP, który po zmianie konfiguracji węży automatycznie myje i dezynfekuje maszynę.

IDEA PRACY URZĄDZENIA

Pasteryzacja masy jajecznej ma na celu eliminację zakażenia mikrobiologicznego które powoduje szybkie psucie się masy. Opracowana przez OVO-TECH sp. z o. o. technologia pozwala otrzymać produkt zgodny z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych oraz Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczących higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego i PN-A-86501 dla przetworów jajecznych. Standardowy termin trwałości produktu to do 4 tygodni bez pogorszenia jego właściwości. Pasteryzator M350 pozwala jednorazowo spasteryzować od 175L do 350L masy jajecznej. We współpracy z filtrem masy jajecznej oraz nalewaczką FM pozwala spakować produkt z zachowaniem wysokiej jakości i higieniczności w worki typu BAG in BOX. Filtr masy jajecznej montowany za zbiornikiem pasteryzatora pozwala usunąć ewentualne pozostałości skorup które przedostały się do zbiornika z procesu rozbijania, co zapewnia najwyższą jakość produktu oraz chroni pompę nalewaczki przed zniszczeniem. Nalewaczka poprzez precyzyjny pomiar przepływu pozwala na napełnianie worków już od 1L.

OPIS PROCESU PASTERYZACJI

Proces pasteryzacji rozpoczyna się od przygotowania masy jajecznej. Masa przed pasteryzacją musi zostać zhomogenizowana oraz posiadać jednorodną strukturę. Napełnienie zbiornika może nastąpić poprzez króciec przyłączeniowy jeśli używamy zestawu pompowego do napełniania lub poprzez bezpośrednie napełnienie zbiornika ręcznie. Po napełnieniu zbiornika do pożądanej objętości operator rozpoczyna cykl pracy maszyny. Pierwsza faza procesu polega na podgrzaniu masy jajecznej do odpowiedniej ustalonej temperatury wymaganej do przeprowadzenia procesu pasteryzacji właściwej . Pasteryzacja właściwa następuje po osiągnięciu wymaganej temperatury przez wsad. Pasteryzacja właściwa polega na utrzymaniu temperatury pasteryzacji przez zadany czas.

Produkt

Temperatura

Czas

Masa zmieszana

66°C

20 min

Białka

62°C

15 min

Żółtka

69°C

20 min

Tab. 1. Temperatury oraz czasy dla różnych produktów

Aby zachować czystość mikrobiologiczną i nie dopuścić do ponownego zakażenia niezbędne jest szybkie schłodzenie masy jajecznej do temperatur 2-6 °C. Pasteryzator M350 zapewnia wysokie tempo chłodzenia dzięki zbiornikowi przechłodzonej cieczy oraz wysoką moc chłodniczą chillera. Pasteryzator M350 posiada możliwość utrzymywania zadanej temperatury chłodzenia przez dłuższy czas po zakończeniu procesu. Schłodzoną masę jajeczną po procesie należy rozlać do wcześniej przygotowanych worków BAG in BOX. Obsługiwana objętość worków to 1-20L w kilku predefiniowanych objętościach. Operator ma możliwość wyboru jednej z predefiniowanych wartości lub może określić zadaną wartość objętości z dokładnością do 0.1L.

OPIS KONSERWACJI URZĄDZEŃ

Zestaw Pasteryzator M350 oraz nalewaczka FM posiadają system mycia i dezynfekcji CIP. Urządzenia te posiadają zautomatyzowany program mycia kontrolujący parametry procesu mycia. Dezynfekcja następuje w temperaturze minimum 50°C. Podstawą prawidłowego procesu pasteryzacji i napełniania jest poprawne przeprowadzenie procesu dezynfekcji. Należy też zwrócić szczególną uwagę na jakość preparatów chemicznych używanych do procesu mycia. Firma OVO-TECH sp. z o. o. wyselekcjonowała optymalne produkty na rynku spełniające wymagania jakości. Na życzenie klienta firma OVO-TECH sp. z o. o. może dostarczyć niezbędne preparaty do klienta. Do zestawu dołączany jest szczegółowa instrukcja postępowania podczas procesu mycia oraz dezynfekcji.

INFORMACJE DODATKOWE

Pasteryzator M350 poza standardowym działaniem jako pasteryzator może pełnić też funkcje chłodziarki. Umożliwia ona schłodzenie oraz utrzymywanie masy jajecznej w niskiej temperaturze bez przeprowadzania procesu pasteryzacji. Funkcja jest przydatna gdy przygotowanie masy będzie zachodzić etapami bądź będzie rozciągnięte w czasie. Gdy nie zachodzi potrzeba pasteryzacji masy jajeczne, pasteryzator może pełnić funkcję chłodzonego zbiornika na masę jajeczną do bieżącej produkcji.

UWAGA! Praca jako chłodziarka nie zapewnia czystości mikrobiologicznej masy a jedynie utrzymanie jej w niskiej temperatury.

Dostępne sposoby dostawy

 

Lotniczy

Lądowy

Morski

D2D *

* tylko USA i UE

Odwiedź naszą galerię wideo
PRZEZNACZENIE: Wybijarnie jaj, piekarnie, cukiernie, wytwórnie makaronów.
WYDAJNOŚĆ: 350 litrów/cykl (5 godz.), min. 175 litrów/cykl (6 godzin)
ZASTĘPUJE:  n/d
KOMPATYBILNOŚĆ: PS-1PM BOXFS, FM
ZASILANIE: 33 kW 400 V 3/N/PE 50/60 Hz, 33 kW 230 V 3/N/PE 50/60 Hz
SPRĘŻONE POWIETRZE: n/d
WODA: z instalacji klienta
WYMIARY ZBIORNIK-AGREGAT:  960x960x2000 mm, 1200x1200x1200 mm
MIN. PRZESTRZEŃ ROBOCZA: 1800×1800 mm, 2200×2000 mm
WAGA ZBIORNIK-AGREGAT: 180-150 kg
OBSŁUGA: 1 osoba
INFORMACJE DODATKOWE
Pasteryzator przeznaczony jest do pasteryzacji jaj kurzych, w tym również jaj kategorii B (o niestandardowych wymiarach i popękanych). Wymaga przyłącza wodnego z instalacji klienta. Maszyna działa w cyklach pieciogodzinnych. M350 jest kompatybilna z innymi maszynami OVO–TECH: Zestawem pompowym PS , Nalewaczką FM. Jest urządzeniem półautomatycznym – wymaga ono obserwacji i reagowania przez personel obsługowy.Wszystkie elementy maszyny mające kontakt z jajkiem są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Pozostałe części są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
POBIERZ
  KARTA PRODUKTU

OPIS

Zestaw pasteryzatorowy składa się z dwu urządzeń: pasteryzatora M-350 oraz napełniacza worków BagInBox. Proces pasteryzacji składa się z czterech etapów:

  1. Pasteryzator zostaje napełniony masą jajeczną która jest następnie automatycznie podgrzewana do temperatury 66-69°C,
  2. Masa jajeczna podgrzana do temperatury pasteryzacji jest przetrzymywana w zbiorniku pasteryzatora, gdzie następuje proces pasteryzacji, którego czas może być regulowany za pomocą panelu sterowania w przedziale 15-20 minut,
  3. Spasteryzowana masa jajeczna jest gwałtownie schładzana wodą lodową do temperatury 2-6°C,
  4. Schłodzona masa jajeczna jest pompowana do napełniacza worków, gdzie jest odmierzana i przepompowywana do worków BagInBox.

Podczas pasteryzacji, masa jajeczna jest cały czas mieszana, a cały proces jest kontrolowany przez sterownik i zapisywany w rejestratorze przebiegu. Maszyna posiada półautomatyczny system myjący CIP, który po zmianie konfiguracji węży automatycznie myje i dezynfekuje maszynę.

IDEA PRACY URZĄDZENIA

Pasteryzacja masy jajecznej ma na celu eliminację zakażenia mikrobiologicznego które powoduje szybkie psucie się masy. Opracowana przez OVO-TECH sp. z o. o. technologia pozwala otrzymać produkt zgodny z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych oraz Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczących higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego i PN-A-86501 dla przetworów jajecznych. Standardowy termin trwałości produktu to do 4 tygodni bez pogorszenia jego właściwości. Pasteryzator M350 pozwala jednorazowo spasteryzować od 175L do 350L masy jajecznej. We współpracy z filtrem masy jajecznej oraz nalewaczką FM pozwala spakować produkt z zachowaniem wysokiej jakości i higieniczności w worki typu BAG in BOX. Filtr masy jajecznej montowany za zbiornikiem pasteryzatora pozwala usunąć ewentualne pozostałości skorup które przedostały się do zbiornika z procesu rozbijania, co zapewnia najwyższą jakość produktu oraz chroni pompę nalewaczki przed zniszczeniem. Nalewaczka poprzez precyzyjny pomiar przepływu pozwala na napełnianie worków już od 1L.

OPIS PROCESU PASTERYZACJI

Proces pasteryzacji rozpoczyna się od przygotowania masy jajecznej. Masa przed pasteryzacją musi zostać zhomogenizowana oraz posiadać jednorodną strukturę. Napełnienie zbiornika może nastąpić poprzez króciec przyłączeniowy jeśli używamy zestawu pompowego do napełniania lub poprzez bezpośrednie napełnienie zbiornika ręcznie. Po napełnieniu zbiornika do pożądanej objętości operator rozpoczyna cykl pracy maszyny. Pierwsza faza procesu polega na podgrzaniu masy jajecznej do odpowiedniej ustalonej temperatury wymaganej do przeprowadzenia procesu pasteryzacji właściwej . Pasteryzacja właściwa następuje po osiągnięciu wymaganej temperatury przez wsad. Pasteryzacja właściwa polega na utrzymaniu temperatury pasteryzacji przez zadany czas.

Produkt

Temperatura

Czas

Masa zmieszana

66°C

20 min

Białka

62°C

15 min

Żółtka

69°C

20 min

Tab. 1. Temperatury oraz czasy dla różnych produktów

Aby zachować czystość mikrobiologiczną i nie dopuścić do ponownego zakażenia niezbędne jest szybkie schłodzenie masy jajecznej do temperatur 2-6 °C. Pasteryzator M350 zapewnia wysokie tempo chłodzenia dzięki zbiornikowi przechłodzonej cieczy oraz wysoką moc chłodniczą chillera. Pasteryzator M350 posiada możliwość utrzymywania zadanej temperatury chłodzenia przez dłuższy czas po zakończeniu procesu. Schłodzoną masę jajeczną po procesie należy rozlać do wcześniej przygotowanych worków BAG in BOX. Obsługiwana objętość worków to 1-20L w kilku predefiniowanych objętościach. Operator ma możliwość wyboru jednej z predefiniowanych wartości lub może określić zadaną wartość objętości z dokładnością do 0.1L.

OPIS KONSERWACJI URZĄDZEŃ

Zestaw Pasteryzator M350 oraz nalewaczka FM posiadają system mycia i dezynfekcji CIP. Urządzenia te posiadają zautomatyzowany program mycia kontrolujący parametry procesu mycia. Dezynfekcja następuje w temperaturze minimum 50°C. Podstawą prawidłowego procesu pasteryzacji i napełniania jest poprawne przeprowadzenie procesu dezynfekcji. Należy też zwrócić szczególną uwagę na jakość preparatów chemicznych używanych do procesu mycia. Firma OVO-TECH sp. z o. o. wyselekcjonowała optymalne produkty na rynku spełniające wymagania jakości. Na życzenie klienta firma OVO-TECH sp. z o. o. może dostarczyć niezbędne preparaty do klienta. Do zestawu dołączany jest szczegółowa instrukcja postępowania podczas procesu mycia oraz dezynfekcji.

INFORMACJE DODATKOWE

Pasteryzator M350 poza standardowym działaniem jako pasteryzator może pełnić też funkcje chłodziarki. Umożliwia ona schłodzenie oraz utrzymywanie masy jajecznej w niskiej temperaturze bez przeprowadzania procesu pasteryzacji. Funkcja jest przydatna gdy przygotowanie masy będzie zachodzić etapami bądź będzie rozciągnięte w czasie. Gdy nie zachodzi potrzeba pasteryzacji masy jajeczne, pasteryzator może pełnić funkcję chłodzonego zbiornika na masę jajeczną do bieżącej produkcji.

UWAGA! Praca jako chłodziarka nie zapewnia czystości mikrobiologicznej masy a jedynie utrzymanie jej w niskiej temperatury.

Dostępne sposoby dostawy

 

Lotniczy

Lądowy

Morski

D2D*

* Tylko USA i UE

M-350 pasteryzator przeznaczony jest do pasteryzacji jaj kurzych. Wymaga przyłącza wodnego z instalacji klienta.

Maszyna m-350 pasteryzator działa w cyklach trzygodzinnych.

Wszystkie elementy maszyny m-350 pasteryzator mające kontakt z jajkiem są wykonane ze stali nierdzewnej.

Zestaw pasteryzatorowy składa się z trzech urządzeń: M-350 pasteryzator, agregat chłodniczy oraz napełniacz worków BagInBox.

Pasteryzator m-350 zostaje napełniony masą jajeczną która jest następnie automatycznie podgrzewana do temperatury 64-68°C.

Maszyna pasteryzator m-350 posiada półautomatyczny system myjący CIP.

Wybrana wartość: 0